Translational Plant & Microbial Biology

Inaugural lecture

“Zaai nieuwsgierigheid, kweek kennis en pluk de vruchten”

Tuesday May 9, 16:15, Academie gebouw, Domplein 29 Utrecht

Guido van den Ackerveken is per 1 november 2016 benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de “Translational Plant & Microbial Biology”. In zijn oratie zal hij ingaan op het belang van nieuwsgierigheid-gedreven onderzoek aan planten en microben, in het bijzonder op het gebied van plantenziekten. Fundamentele kennis vormt de onmisbare basis voor “vertalend of translationeel” onderzoek om te komen tot toepassing in de voedselproductie en biotechnologie.  Hiermee kan het bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen waar de mensheid voor staat, zoals een groeiende wereldbevolking, duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid/veiligheid.

English

On November 1th 2016, Guido van den Ackerveken was appointed professor of “Translational Plant & Microbial Biology”. During his inaugural speech he will address the importance of curiosity-driven research on plants and microbes, in particular on plant disease. Fundamental knowledge is the indispensable basis of translational research that will facilitate application in food production and biotechnology. In this way it can contribute solutions to the great societal challenges that humankind faces, such as sustainable development, a growing world population, and food safety & security.

DIRECTIONS